!!!pOzAstAwenO!!!

***--..pOzAstAwkO..--***

16. října 2009 v 21:28 | *_M-i-A_* |  _*mOe kEcY*_ x)
*_čAwÉsÉs -slečnÝ- mOeE.._*
*_AsI stÉ si wšImlÝ žhÉ sem celÉj tÝdÉn nIč nepřIdÁla anI neObÍhAlÁ..prOoč?!
--nebYl tIméÉ-- x(( hlawnÍ dŮwOd !schOol!..x) mUsIm se šprtÁt..ak inÁčč mnOo..x) prO -dEmEntY- jakO sem jÁ..thO inÁč nejdÉé..xDDa aníí mně thO uŽ nějAk ted neberÉ -přIdÁwÁt na blOG- :piiinkie:..anI obÍhÁt..x)) samOzřejmnĚ affkÁ stÉ užAsnÝý..--dOkOnalOst-- milUjU wÁás..x) aÉ bOhŮžel není --timéé-- :piiinkie:ja wEdĚlÁ žhe tO takle dOpadle aŽ začnÉé !-schOol-!..mnO čOoo..mOžnÁ sÉm sem thÁm něcO šOupnŮ..mOžnÁ keCc..kUsOwkU..bO člÁnÉQ..x)) a nííč neslibujůůů..x) :piiinkie:obEjhÁt nebUdŮ skOrO wŮbEc.. !!mIláčÉk-mJ!! xDD nemUŽu si pOmOocT..31.10 jdU s tou mOjÍ dO cinestarU na thIs iS iT..nejwÍtsE se těšÍm..na milÁčkÁ mOjehO(mIchaEla jacksOna)..x)) jakoo a zmizelO mi celéé menU newÍte číím tO jee??!? nepOchOpIm..x) nEbUdu tO dÁl prOtAhOwal..pOzastawenO budéé určO celÝ tentO tÝden...:piiinkie:a dÁLé..newIm!!:piiinkie: !!!warnInG:affkÁ nemazáát!!! :piiinkie:mIlUjU wÁs vY ste thY mOe V.I.P. kOčkÝ..x)*

_ wItH wErY loWé *_M-i-A_* _ 

*..kUsOwkA..

10. října 2009 v 22:17 | *_M-i-A_* |  °°kUsOvkÝ°°
uŽ anI nepamAtUju kdY sem naPosledY dÁwala na blOG KuSoWKu..thAk jU thU dawÁm..xDD

°-° nEw affÁtÉs°-°

10. října 2009 v 21:24 | *_M-i-A_* |  °°AfFíčkA°°
°thÁk pO dlouhÉ dObĚ nÉéw affÁtÉÉs..x)) sOrééc dIplOmkY za AffÁ uŽ nedělÁm..x))


°kUjŮ zÁá SbÉčenÍ..--dOkOnalÉj-- blOg mÁš..x))
 


°°thY..-V.I.P ze sUperstAr..°°

9. října 2009 v 18:53 | *_M-i-A_* |  _*mOe kEcY*_ x)
*OcHh jÁk ináč nÉŽ stylowéj kwÁsnÉj BenÍček..x)) :piiinkie:fandÍíím dneskááá..


*A thEd se mI zAčAlÁ líbIt aj mOnčÁ..x))pěknĚ zpÍwá!! :piiinkie:

nApIšthÉ mi dO cOmentU kOmU fandÍtE wYy??!?:piiinkie:

*..plUsÉés--plSs..*

9. října 2009 v 18:45 | *_M-i-A_*
*U brAwÍčkÁ..w sOuthÉžÍ..znOWá žÁdÁm o plUsÉsY..zatÍm nA 7 mÍsthĚ..xDD


°°kEcY pO [150] lEtEch..xDD°°hErÉčkÁ?! xDD

9. října 2009 v 17:42 | *_M-i-A_* |  _*mOe kEcY*_ x)
*hOjÉéc mOe slEčnÝý..x))
*uŽ zÁs thÉn trApnÉj kEC --nEbYl timéÉé--:piiinkie:..aÉ thak cO nadělÁm žhE?!..schOol debIlnÍ..xDD wČerÁ bYlÁ prwnÍ hOdInÁ aErObIckU..wOw..bUdÉ se tadÝ natÁčEt fIlmÉčeK--MUziKál z prÁdElnY--..bO jÁÁÁk..xDD uŽ sÉ thU natÁčEl jEdEn !!thU!!
-ukAzkÝ.. a thEd thU prÁwĚ bUdou natÁčet thEn drUhÉj..a onI prÉj žhe tAm máMÉ s aErObickEm tancOwát..xDD wČrÁ tham za nÁma přišlá rEžIserkA..xDD w jednÉ scÉnĚ..a prÉj kdO bude ObzwlÁšT -gOod- bUdÉ ete v jinÉ scÉně..thÁk jakO bUdŮ wE filmŮ..xDD tAncUjeme na refrem tetO pIsnIčkY --
!!thU!!-- dĚjthÉ si tam 1:37 mInUt tO je tA pÍsnIčkÁ..x)) ááá..xDD thO sem tEdÁ zWĚdawÁ..xDD nÁm řÍkala s luSsy žhe smÉ dObrÝ..:piiinkie:wčerÁ smÉ se uŽ učili krOkY..aÉ natačÍ se aŽ v čerwnU..asíí..xDD mno nííč..konec kEcY O herEctvÝ..xDD kOnečnĚ wÍkÉnd..jÉés..x)) twÉ dneskÁ suPer stAr --BenÍček nÉj--..:piiinkie:xDD mOžnÁ něčO přÍdÁm..pÁá..:piiinkie:!!kOčenY!!*

*_M-i-A_*

(mJ (mY lowÉ)-rEmIx-lUxŮs.. )

*wYhlÁšEnÍ fiNále sOnK..x))*

6. října 2009 v 16:15 | *_M-i-A_* |  °°blEskOwkY a sOutĚžkY°°
:piiinkie:jÉés..jéSS..ŘíKáTHe SI pO 15O letÉch žhE?!? nenÍ a nEbyL timÉÉÉ..prOsthĚ..wÍtE cO..x)):piiinkie:

*Miss.Lowinka60% (15)-!!!wÍtĚz!!!!
*TeRuLe-PrDulE40% (10)

:piiinkie:_jAsnÝ..O 5 hlÁskŮ vYhrAwÁ Miss.Lowinka..x)) gratUlacE obOum..x)) dÍKééS ZA učÁsT lÁfkÝÝ..x)) cEnkÝ newIm kdY bUdoU..mOžnÁ O wÍkendUu..nenííí timééé..xDDD kŮlI thÉ debIlnÍ schOol..mnO čO nadĚlÁm..pŘemEjšlIm O pOzastawEnÍ..aÉ zatIm thO nechÁm taklÉé..jÁ walIm..x))_:piiinkie:

:piiinkie:pS:oUu,jÉÉs bEnÍčEk pOstOupIl mIlÁček..! on mÁ nejwÍtsE stYl wÍte cO..x)):piiinkie:

:piiinkie:pÁÁ..wItH lOwe *_M-i-A_* (nemÁá tImE..x)
***Áá..schOol nÉé..***

4. října 2009 v 13:47 | *_M-i-A_* |  _*mOe kEcY*_ x)
mnO nÍč mnO..x)) nedĚlÉ tho znamEná žhE zÍtrA O5 schOOl..:piiinkie:Ááááá..necŮů..:piiinkie:thAk jakO cO se dÁ dělAt žhÉé?! nÍč..:piiinkie:mnO jdU se šprtÁt aT thO mÁm za sebOu..x)) vEčEr sÉ thU určO stawIm tedÁ pOkUd bUdÉ čAs..x)):piiinkie: pOslednÍ dObOu nÍč nestÍhÁm..anI obejhÁt..thak jakO dneskÁ sÉm anI neobÍhAlÁ jen OdpowÍdalÁ..x)thÁk --pÁá-- jdU se pOnořiT dO knÍžÉk..x(

°*°BEn CRistOvAo°*°

3. října 2009 v 21:27 | *_M-i-A_*
*mnO jhAkO nenI ÚžasnÉj..?!? fAndÍm mU nejwÍtsE bEnÍčkOwI..pOšlŮ hlÁsÉk..thEdá etslI mám ete kredO..xDD uŽ enOm čekÁm aŽ budÉ zpÍwat..kwÁsnÉj oN..prOthĚ se mI líbÍ černOšI mnO neřešIt..x))*


*-*-*DnEšÉk sŮphÉr.. jUkÁmm nA sUpEr stAr..*-*-*

3. října 2009 v 21:18 | *_M-i-A_* |  _*mOe kEcY*_ x)
:piiinkie:ajOjÉc kOčenÝýý mOe..x)):piiinkie:
:piiinkie::piiinkie:thAk jakO sObOthÁ zaSe prÝč skOrO..twÉ zÍtrhA uŽ neDěLé..NECů ZASé Do THé DEBiLNí SCHoOL..xDD dnEskÁ sÉm bYlÁ skOrÉc celÉj dEn wenkŮů..s tOu mOjÍ..pAk smÉ pOtkalI dalšÍ..xD jhÁk jÉ w brawÍčkU thÁ soutěŽ o lUpenÝ..nÁ thIs IS iT..žhÉ mUsíte natOčit takÝ tanečnÍ wIdeO thÁk smÉ Ho dneskÁ vYtwÁřElI..jhakO neřeštÉ..aÉé jÁ u tOhO nejwÍtsE wÝtlEmY..xDDDpřé smÉ dělALi thrIllEr..xDD mNo prOthĚ megÁáá prdÉl..xDDD hÉY a jAkk jÁ PištĚla nepochOpIthE..x)thak uwIdIme estlI z tOhO něcO bUdéé.. inÁč thEd jUkÁm na sUper stAr..x)) cenY za sOnK udělÁm ZíTRa..DNESKá NESTíHáM Užž..xD BenÍčeK (černOch) 10-čÍslO mUsí vYhrÁt fandIm..a pOšlU hlÁáss..x) nejlepšÍ on..x) pÁá..zaTim..:piiinkie::piiinkie:

97 kB

Kam dál